​นโยบายความเป็นส่วนตัว

ปรับปรุงล่าสุด: 10 กรกฎาคม 2020


ขอขอบคุณสำหรับการใช้งานเกม เว็บไซต์ กิจกรรมการตลาดและการโฆษณา หรือบริการที่เกี่ยวข้องของเรา (“บริการ”)

1. ข้อมูลเบื้องต้น

1.1. นโยบายฉบับนี้อธิบายว่า MYTONA PTE. LTD. บริษัทในเครือและบริษัทที่เกี่ยวข้อง (“MYTONA” หรือ “เรา”) พร้อมด้วยบุคคลที่สาม เก็บรวบรวมข้อมูลใดบ้างผ่านทางบริการ ไม่ว่าคุณจะใช้งานอุปกรณ์มือถือ คอมพิวเตอร์ หรือใช้งานผ่านอุปกรณ์ แพลตฟอร์ม หรือเว็บไซต์อื่นใด และสาเหตุที่เราต้องเก็บรวบรวมข้อมูล วิธีการที่เรานำข้อมูลดังกล่าวไปใช้งาน และวิธีใช้สิทธิในความเป็นส่วนตัวของคุณ

1.2. ด้วยการติดตั้ง การใช้งาน หรือการเข้าถึงบริการ จะถือว่าคุณได้ยินยอมให้เรารวบรวม จัดเก็บ ประมวลผล และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามวิธีการที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เราอาจใช้งานข้อมูลนี้ได้หลากหลายวิธี แต่จะดำเนินการโดยชอบด้วยกฎหมายตามฐานกฎหมายดังที่ระบุไว้ในข้อ 10 ทางด้านล่าง

1.3. หากยังคงมีข้อกังวลเกี่ยวกับวิธีการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่ได้รับอนุญาตในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อยู่ โปรดงดเว้นการใช้งานบริการของเรา

1.4. เราไม่มีนโยบายอนุญาตให้บุคคลใดที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปี มอบข้อมูลส่วนบุคคล และเราจะไม่จงใจเก็บรวบรวมหรือร้องขอข้อมูลส่วนบุคคล หรือให้การโฆษณาทางตรงหรือการโฆษณาที่อิงตามความสนใจเป้าหมายแก่บุคคลใดที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปี หรือจงใจอนุญาตให้บุคคลดังกล่าวใช้บริการของเรา

ในบางประเทศคุณจะต้องมีอายุ 16 ปี เพื่อใช้บริการ

ห้ามมิให้ผู้ที่มีอายุต่ำกว่าเกณฑ์อายุขั้นต่ำมอบข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ให้แก่เรา

หากเราพบว่าเราได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเด็กอายุต่ำกว่าเกณฑ์อายุขั้นต่ำ เราจะลบข้อมูลดังกล่าวออกโดยเร็วที่สุด หากคุณเชื่อว่าเราอาจมีข้อมูลใดที่มาจากหรือเกี่ยวข้องกับเด็กอายุต่ำกว่าเกณฑ์อายุขั้นต่ำ โปรดติดต่อเรา

2. เราเก็บรวบรวมและได้รับข้อมูลใดบ้าง

เราอาจเก็บรวบรวมและได้รับข้อมูลอันอาจถือได้ว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายซึ่งใช้บังคับในหลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

2.1. เมื่อคุณเล่นเกมของเรา เราอาจรวบรวมและจัดเก็บ

2.1.1. ข้อมูลที่คุณมอบให้โดยสมัครใจ เช่น ชื่อ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์หรือข้อมูลการติดต่ออื่น ชื่อผู้เล่นและรหัสผ่าน รูปโปรไฟล์ ข้อมูลที่ยื่นต่อฝ่ายสนับสนุนผ่านทางบริการหรือทางอีเมล เนื้อหาข้อความที่ส่งโดยใช้งานระบบข้อความและแชทของเรา หรือข้อมูลอื่นที่คุณส่งให้เรา (เช่น ข้อมูลสำหรับพิสูจน์ยืนยันบัญชีที่สูญหาย)

2.1.2. ข้อมูลที่รวบรวมและจัดเก็บโดยอัตโนมัติได้จากคุณ และ/หรือจากอุปกรณ์ของคุณในขณะใช้งานเกมของเราอยู่ เช่น

 • – ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของคุณ ชื่อเล่น วิธีการใช้งานและการโต้ตอบกับบริการ (เช่น ข้อมูลการเล่นเกม ความคืบหน้าในการเล่น เลเวล คะแนน ความยาวเซสชัน การตั้งค่าโปรด โฆษณาในเกมใดที่คุณอาจรับชมไปแล้ว การอ้างถึงในเกม หรือการกำหนดลักษณะเกมอันเป็นธรรม เพื่อนคนไหนบ้างที่เชื่อมต่อกับคุณ)

 • – ที่อยู่ IP ของคุณ สถานะอินเทอร์เน็ต ตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์อย่างกว้าง (เช่น ตำแหน่งที่ตั้งระดับเมืองหรือระดับประเทศ) ข้อมูลคุกกี้ประจำตัว

 • – ข้อมูลอุปกรณ์ รวมไปถึงชนิดของอุปกรณ์ รุ่นอุปกรณ์ ระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์ การตั้งค่าอุปกรณ์ ภาษาที่ใช้งาน หรือข้อมูลทางเทคนิคอื่นอย่างการตั้งค่าอุปกรณ์ ขนาดหน้าจอ หรือหน่วยประมวลผล หรือข้อมูลรวมที่มีจากอุปกรณ์เพื่อให้ผู้พัฒนาใช้ตรวจสอบความเข้ากันได้ระหว่างอุปกรณ์กับแอปพลิเคชันใดแอปพลิเคชันหนึ่งโดยเฉพาะ รหัสแอปพลิเคชัน รหัสอุปกรณ์ รหัสโฆษณา (รหัสเฉพาะสำหรับอุปกรณ์ของคุณซึ่งนักโฆษณาจะใช้ในการโฆษณาที่อิงตามความสนใจของผู้บริโภค) รหัสผู้จำหน่าย

ไม่ว่าเราจะเก็บรวบรวมข้อมูลนี้เพียงบางส่วนหรือเก็บรวบรวมไปทั้งหมดนั้นก็ขึ้นอยู่กับชนิดของอุปกรณ์ที่ใช้งานและการตั้งค่าอุปกรณ์ เทคโนโลยีเหล่านี้ทำให้เราและบุคคลที่สาม (รวมไปถึงนักการตลาดและนักโฆษณา) สามารถจดจำอุปกรณ์ของคุณได้เมื่อคุณเข้าใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน โดยจะมีความสอดคล้องกันตลอดทั่วทุกแอป จึงทำให้ใช้การติดตามข้ามแอปได้

2.1.3. ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมจากหุ้นส่วน

ข้อมูลที่เราได้รับเมื่อคุณเชื่อมโยงเครื่องมือของบุคคลที่สาม (เช่น Facebook) เข้ากับบริการ

ข้อมูลสำหรับต่อต้านการฉ้อโกง (เช่น การขอคืนเงินอย่างไม่ชอบธรรมในเกม หรือการโฆษณาหลอกลวงให้คลิก)

รายละเอียดการสั่งซื้อ (เช่น ไอเท็ม วันที่ จำนวน สถานะ คำอธิบาย ตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์อย่างกว้าง (เช่น ตำแหน่งที่ตั้งระดับเมืองหรือระดับประเทศ))

ข้อมูลสำหรับการโฆษณาและการตลาด

ข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ เพื่อที่เราจะได้มอบบริการให้กับคุณได้ดียิ่งขึ้น

ข้อมูลจากกลุ่มบริษัทอื่นหรือจากบริษัทจากภายนอกที่ได้รับความยินยอมจากคุณ หรือมีสิทธิอื่นตามกฎหมายให้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวกับเราได้ (รวมไปถึงหุ้นส่วนและแพลตฟอร์มการเผยแพร่ หุ้นส่วนและแพลตฟอร์มการโฆษณา และผู้รวบรวมข้อมูล) ซึ่งอาจมีคุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณและความสนใจของคุณรวมอยู่ด้วย ตลอดจนเกมและบริการอื่นที่คุณใช้งาน ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งทั่วไปและข้อมูลประชากร เราจะใช้งานข้อมูลนี้ตามที่ได้ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และจะอยู่ภายใต้ข้อจำกัดใดก็ตามในนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทที่เก็บรวบรวมข้อมูลจากคุณ

2.2. เมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา

2.2.1. เมื่อคุณตอบกลับเราผ่านวิธีการใดก็ตามที่มีให้ใช้งานบนเว็บไซต์ รวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสมัครงาน เราอาจเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้ เช่น ชื่อของคุณ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ หรือข้อมูลอื่นใดที่คุณส่งให้เรา

2.2.2. ข้อมูลที่ถูกรวบรวมและจัดเก็บไว้โดยอัตโนมัติในขณะที่คุณใช้งานเว็บไซต์จากอุปกรณ์หรือเบราว์เซอร์ของตน ประกอบด้วย รุ่นอุปกรณ์ ระบบปฏิบัติการ ขนาดหน้าจอ ชนิดของเบราว์เซอร์ ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ (เช่น เวลาและจำนวนครั้งที่ผู้ใช้เข้าเยี่ยมชม เวลาที่ใช้ไปกับเว็บไซต์ และที่อยู่ IP) ข้อมูลจะถูกเก็บรวบรวมโดยใช้คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน (เช่น “ชุดพัฒนาซอฟต์แวร์” หรือ “SDK”) โปรดคลิกที่ เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

2.3. หากคุณเป็นผู้แทนจากหุ้นส่วนทางธุรกิจ ผู้จำหน่าย หรือลูกค้าที่เป็นนิติบุคคลของเรา

หากคุณเป็นผู้แทนจากหุ้นส่วนทางธุรกิจ ผู้จำหน่าย หรือลูกค้าที่เป็นนิติบุคคลของเรา เราอาจเก็บรวบรวมและได้รับ

2.3.1. ข้อมูลใดก็ตามที่มาจากคุณโดยตรง

2.3.2. ข้อมูลใดก็ตามที่มาจากนายจ้างของคุณหรือจากบุคคลที่สามรายอื่น (เช่น จากแหล่งข้อมูลสาธารณะหรือระหว่างกิจกรรมสร้างเครือข่าย)

2.4. เราอาจขอความยินยอมอนุญาตให้เก็บรวบรวมข้อมูลอื่น ๆ จากตัวคุณหรืออุปกรณ์ของคุณเป็นระยะ ๆ และเมื่อดำเนินการ เราจะแจ้งให้คุณทราบว่าทางเราต้องการเก็บรวบรวมข้อมูลใดบ้าง สาเหตุที่เราต้องการข้อมูล และเรานำข้อมูลไปใช้งานอย่างไรบ้าง

2.5. โปรดทราบว่าเราไม่ได้รวบรวมหรือจัดเก็บข้อมูลการชำระเงินใดก็ตามจากคุณเมื่อคุณซื้อไอเท็มต่าง ๆ ผ่านทางแอปโทรศัพท์มือถือ (เช่น ไอเท็มที่หาซื้อได้ตาม App Store, Google Play, Microsoft Store, Amazon Appstore, Facebook หรือแพลตฟอร์มอื่น)

2.6. บางส่วนของข้อมูลนี้อาจถูกเก็บรวบรวมโดยใช้คุกกี้ซึ่งเป็นไฟล์ขนาดเล็กที่จัดเก็บข้อมูลไว้บนอุปกรณ์ของคุณเพื่อช่วยให้เราสามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานบริการของเราได้อย่างเหมาะสม และ/หรือเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน (เช่น “ชุดพัฒนาซอฟต์แวร์” หรือ “SDK”) คุกกี้บางส่วนเป็นของ “บุคคลที่หนึ่ง” คือมาจากตัวเว็บไซต์เอง และส่วนอื่นเป็นของ “บุคคลที่สาม” ซึ่งเป็นของบริษัทวิเคราะห์และการโฆษณาหรือของเครือข่ายสังคม โดยคุกกี้มักถูกใช้งานเพื่อให้ระบุอุปกรณ์ของคุณได้อย่างรวดเร็วและเพื่อให้ “จดจำ” อุปกรณ์ของคุณได้ระหว่างการเยี่ยมชมในภายหลัง เพื่อเป้าหมายในการทำงาน ความสนใจ และสมรรถภาพของเว็บไซต์ คุณสามารถปิดใช้งานคุกกี้บนอุปกรณ์ของคุณได้ หรือตั้งให้อุปกรณ์ของคุณแจ้งเตือนเมื่อมีการส่งคุกกี้มายังอุปกรณ์ อย่างไรก็ตาม การปิดใช้งานคุกกี้อาจส่งผลถึงความสามารถในการใช้งานบริการได้

2.7. โปรดทราบว่า MYTONA จะไม่รับประกันการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่คุณยินยอมเปิดเผยเป็นสาธารณะในบัญชีของตน หรือที่คุณอาจโพสต์ไว้ในส่วนแสดงความคิดเห็นแล้วส่งผ่านบริการ หรือทำการอื่นใดให้ผู้อื่นมองเห็นได้ รวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแชท กระดานสนทนา และบล็อกที่คุณสามารถโพสต์เนื้อหาของตนได้ เราจะไม่แสดงความรับผิดชอบด้วยประการทั้งปวงหากมีบุคคลอื่นใช้งานข้อมูลดังกล่าวได้ ดังนั้น โปรดใช้ความระมัดระวังเมื่อต้องส่งข้อมูลใด ๆ ผ่านทางบริการ

2.8. เราอาจสร้างรหัสสนับสนุน (Support ID) ที่จะช่วยเราระบุตัวตนของคุณเพื่อจุดประสงค์ในการให้ความสนับสนุนเมื่อคุณใช้งานบริการได้อีกด้วย

3. เราจะนำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปใช้งานอย่างไร

3.1. ก่อนอื่น ประเด็นสำคัญคือเราใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อจำเป็นต้องประมวลผลเพื่อปฏิบัติตามสัญญาซึ่งคุณเป็นหนึ่งในคู่สัญญา หรือเพื่อเริ่มมาตรการตามคำร้องขอของเจ้าของข้อมูลก่อนหน้าการเข้าทำสัญญา

และเพื่อให้เกิดความสอดคล้อง เราจึงใช้ข้อมูลดังกล่าว

 • – ให้บริการของเรากับคุณ

 • – ติดต่อคุณไม่ว่าด้วยจุดประสงค์เพื่อบริการลูกค้าหรือเพื่อส่งข้อมูลเกี่ยวกับบริการของเรา

 • – บริหารจัดการบัญชีของคุณ พร้อมทั้งปรับปรุงประสบการณ์ที่คุณได้รับจากการใช้งานบริการของเรา

 • – ศึกษาค้นคว้า สำรวจ และมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกับคุณ เช่น ผ่านทางอีเมลหรือช่องทางการสื่อสารอื่น

 • – ปรับปรุงพัฒนาบริการและประสบการณ์ผู้เล่น

 • – กำหนดค่าประสบการณ์บริการของคุณด้วยตัวเอง

 • – มอบข้อเสนอให้แก่คุณในบริการ ตลอดจนในเว็บไซต์และบริการอื่น

 • – ส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การแจ้งเตือนเรื่องความปลอดภัย และข้อความสนับสนุนให้แก่คุณเมื่อถึงเวลาที่จำเป็นต้องดำเนินการตามที่คุณร้องขอ

 • – ให้คุณลักษณะทางสังคมเป็นส่วนหนึ่งในบริการ

 • – ควบคุมดูแลแชท ทั้งโดยอัตโนมัติและด้วยตัวเอง และ

 • – ทำให้คุณติดต่อสื่อสารกับผู้เล่นคนอื่นได้

3.2. หากต้องการแสดงโฆษณาที่ปรับให้เป็นส่วนตัวในบริการเช่นเดียวกับในเว็บไซต์และบริการอื่น (รวมไปถึงอีเมล) ให้ติดตามเนื้อหาที่คุณเข้าใช้งานในการเชื่อมต่อกับบริการและพฤติกรรมออนไลน์ของคุณ พร้อมทั้งส่งมอบ ระบุเป้าหมาย และปรับปรุงการโฆษณาและบริการ

3.3. เราอาจใช้งานข้อมูลดังกล่าวเมื่อจำเป็นต้องประมวลผลเพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันตามกฎหมายซึ่ง MYTONA อยู่ภายใต้บังคับ เพื่อรักษาบริการพร้อมทั้งคุณลักษณะทางสังคมไว้ให้อย่างปลอดภัยและเป็นธรรม เพื่อต่อต้านการฉ้อฉล ป้องกันอาชญากรรมหรือการทุจริตคดโกง พร้อมทั้งรับรองการใช้งานอันยอมรับได้ และเพื่อจัดการกับผู้เล่นที่ขี้โกงหรือประพฤติตนไม่เหมาะสม

3.4. เราอาจใช้งานข้อมูลดังกล่าวเมื่อจำเป็นต้องประมวลผลเพื่อการแสวงหาผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของเรา เพื่อวิเคราะห์ กำหนดรายละเอียด แล้วแบ่งส่วน เว้นเสียแต่ว่าผลประโยชน์ดังกล่าวขัดกับผลประโยชน์หรือสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของเจ้าของข้อมูลผู้ต้องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเจ้าของข้อมูลยังคงเป็นเด็กอายุต่ำกว่าอายุที่เหมาะสม

จากกรณีและความมุ่งหมายข้างต้น เราอาจวิเคราะห์ กำหนดรายละเอียด แล้วแบ่งส่วนข้อมูลทั้งหมดที่เก็บรวบรวมมา (ได้แก่ การจัดทำเป็นรายงาน การวิเคราะห์ หรือการใช้ข้อเหมือนเพื่อการศึกษาค้นคว้าของเราเอง หรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด เช่น การติดตามแนวโน้มหรือปัญหาโดยใช้บริการของเรา)

3.5. ด้วยความยินยอมของคุณ

หากคุณยินยอมอนุญาต เราก็อาจประมวลผลข้อมูลของคุณเพื่อใช้ในวัตถุประสงค์เพิ่มเติม เช่น การใช้งานตำแหน่งที่ตั้ง GPS ของคุณให้แสดงงานกิจกรรมในพื้นที่

4. เราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับบุคคลที่สาม

4.1. เราอาจเปิดเผยข้อมูลของคุณให้กับ (1) ผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลที่สามและหุ้นส่วนผู้ให้บริการประมวลผลข้อมูลแก่เรา ซึ่งเราได้ลงลายมือชื่อร่วมกันในข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนตัวเพื่อจุดประสงค์ตามรายละเอียดในนโยบายความเป็นส่วนตัวหรือที่แจ้งให้คุณทราบว่าเราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อใด เช่น ผู้ให้บริการสนับสนุนทางเทคนิค ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ หุ้นส่วนการโฆษณาและการตลาด ที่ปรึกษามืออาชีพ ผู้ให้คำปรึกษา (เช่น ทนายความที่ปรึกษา นักบัญชี ที่ปรึกษาภาษี ผู้สอบบัญชี และนายหน้าประกันภัย) (2) เจ้าหน้าที่ของรัฐ ศาล ผู้แทนรัฐบาล หรือบุคคลที่สามรายอื่นที่จำเป็นตามข้อบังคับและกฎหมายซึ่งใช้บังคับ (3) บุคคลที่สามเมื่อมีการปรับโครงสร้างบริษัทหรือการซื้อขายสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับ MYTONA หรือเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงอำนาจบังคับบัญชาของ MYTONA หรือบริษัทในเครือ หรือเพื่อเตรียมการสำหรับสถานการณ์ดังกล่าว บุคคลที่สามผู้รับผลประโยชน์จากการโอนหรือการซื้อขายดังกล่าวจะได้รับอนุญาตให้ใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่ได้ให้เราไว้ต่อไป ทั้งนี้เป็นไปตามข้อกำหนดแห่งนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรือ (4) บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดที่คุณได้ให้ความยินยอมในการเปิดเผย

4.2. ด้วยการตกลงยอมรับในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้และการดาวน์โหลดหรือการเล่นเกมของเราหรือการใช้งานบริการของเราต่อ เว้นเสียแต่ว่าคุณเลือกไม่รับการโฆษณาที่อิงตามความสนใจของผู้บริโภคดังที่ชี้แจงไว้ในข้อ 11 จะถือว่าคุณได้ยินยอมให้เราและหุ้นส่วนธุรกิจโฆษณาของเราเก็บรวบรวมและใช้งานข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณเพื่อปรับปรุงระบบการวัด การโฆษณา และการเลือกเป้าหมาย เพื่อให้เราสามารถแสดงผลการโฆษณาทางตรงหรือการโฆษณาที่อิงตามความสนใจเป้าหมายตามการกำหนดลักษณะของคุณ

4.3. เราจะไม่จำหน่ายหรือให้เช่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่บุคคลที่สามใดก็ตาม เว้นแต่จะมีความเกี่ยวข้องกับเหตุผลใดเหตุผลหนึ่งข้างต้น

4.4. ด้วยการตกลงยอมรับในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้และการดาวน์โหลดหรือการเล่นเกมของเราหรือการใช้งานบริการของเราต่อ คุณยังอนุญาตให้เราจัดหาข้อมูลทางสถิติที่ไม่ระบุชื่อและปราศจากข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ให้แก่บุคคลที่สามได้ทุกเมื่อและเป็นไปตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว

5. การเล่นเกมของเรากับผู้เล่นคนอื่น

5.1. ในกรณีที่คุณใช้งานเครือข่ายสังคมหรือแพลตฟอร์มบุคคลที่สามเพื่อเข้าถึงบริการของเรา บุคคลที่สามรายนี้อาจมอบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่เราเมื่อคุณอนุญาต เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันเหล่านี้สร้างขึ้นโดยบุคคลที่สามซึ่งไม่ได้อยู่ในเครือของหรือได้รับการควบคุมจาก MYTONA โปรดอย่าลืมอ่านข้อกำหนดในการให้บริการและนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สามดังกล่าวโดยละเอียด เพื่อทำความเข้าใจว่าบุคคลที่สามนั้นใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร และจะเปิดเผยข้อมูลใดบ้าง

5.2. เมื่อคุณอนุญาตให้บริการของเราติดต่อกับเครือข่ายสังคมหรือแพลตฟอร์มใดก็ตามซึ่งเป็นของบุคคลที่สาม เราก็อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่ผู้ติดต่อเพื่อเล่นกับผู้อื่น (ชื่อของคุณ รูปโปรไฟล์ของคุณ และความคืบหน้า/คะแนนของคุณในเกมของเรา)

5.3. คุณอาจเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลที่เครือข่ายสังคมหรือแพลตฟอร์มบุคคลที่สามเหล่านี้เปิดเผยให้กับเราได้ทุกเมื่อ โดยการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าสำหรับผู้ให้บริการดังกล่าวของคุณหรือยุติการอนุญาตให้บริการของเราติดต่อกับผู้ให้บริการดังกล่าว โดยการกระทำดังกล่าวจะทำให้คุณไม่ได้รับคุณลักษณะพิเศษจากบริการของเราอย่างเต็มที่

6. การจัดเก็บข้อมูล

6.1. ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกจัดเก็บไว้นานเท่าที่จำเป็นเพื่อมอบบริการให้กับคุณ หรือเพื่อดำเนินการตามเป้าหมายดั้งเดิมให้เสร็จสิ้น แต่ขอให้คุณโปรดทราบว่าถึงแม้จะปิดบัญชีหรือเลิกใช้งานบริการของเราไปแล้ว เราอาจยังจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ต่อไปหากมีความจำเป็นให้ต้องดำเนินการเช่นนั้นเพื่อทำให้ภาระผูกพันตามกฎหมายของเราบรรลุผล

7. การคุ้มครองข้อมูล

7.1. เราให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างจริงจัง เรานำการป้องกันทั้งทางกายภาพและทางเทคนิคที่เหมาะสมเพื่อรับรองว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้รับความคุ้มครองจากการสูญเสียอันไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือจากอุบัติเหตุ การทำลาย การเปลี่ยนแปลงแก้ไข การเข้าถึงหรือการเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้เรามาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือเพื่อการใช้งานอื่นใด กลไกการรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของเราจะคล้ายคลึงกับของผู้พัฒนาเกมรายอื่น และโปรดตระหนักอยู่เสมอว่าอินเทอร์เน็ตไม่ได้มีความปลอดภัยเต็ม 100% และจะไม่รับประกันการเข้าถึง การเปิดเผย การเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือการทำลายใด ๆ ต่อข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้เนื่องจากการรั่วไหลในการป้องกันของเรา

8. ลิงก์ไปยังบุคคลที่สามในบริการของเรา

8.1. ในบริการของเราและบนเว็บไซต์ของเรา เราอาจฝังลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไว้ ซึ่งคุณต้องทำความเข้าใจว่าเมื่อคลิกที่ลิงก์เหล่านี้คุณจะถูกนำไปยังไซต์ของบุคคลที่สาม และข้อมูลส่วนบุคคลใดที่คุณให้ไปจะไม่ได้รับความคุ้มครองจากนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ แต่จากนโยบายของบุคคลที่สามแทน แน่นอนว่าเราใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างสูงในการเลือกสรรลิงก์ที่น่าเชื่อถือ แต่เราไม่มีอำนาจควบคุมและจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา นโยบายความเป็นส่วนตัว หรือวิธีปฏิบัติของบริการหรือไซต์ของบุคคลที่สามไม่ว่าจะรายใดก็ตาม

9. การถ่ายโอนข้อมูลระหว่างประเทศ

9.1. บริการของเรามีความเป็นสากลโดยสภาพ ข้อมูลของคุณจึงสามารถถ่ายโอนไปยังทุกที่บนโลกได้ เนื่องจากแต่ละประเทศอาจมีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่แตกต่างจากของประเทศของคุณ เราจึงใช้มาตรการเพื่อรับรองความปลอดภัยอย่างเพียงพอต่อการคุ้มครองข้อมูลของคุณดังที่ระบุไว้ในนโยบายนี้ รวมไปถึงการนำข้อสัญญามาตรฐานของคณะกรรมาธิการยุโรปว่าด้วยการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างกลุ่มบริษัทของเรากับผู้ให้บริการบุคคลที่สามและหุ้นส่วน ซึ่งกำหนดให้กลุ่มบริษัทอื่นทั้งหมดต้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผลจากเขตเศรษฐกิจยุโรปให้เป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลของสหภาพยุโรป และยังรวมไปถึงการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ผู้ให้บริการบุคคลที่สามและหุ้นส่วนที่ได้รับการรับรองภายใต้การคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในการโอนข้อมูลระหว่างสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา (EU-U.S. Privacy Shield) และระหว่างสวิตเซอร์แลนด์และสหรัฐอเมริกา (Swiss-U.S. Privacy Shield)

10. หลักพื้นฐานทางกฎหมายว่าด้วยการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

10.1. ในกรณีที่เราต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราจะดำเนินการตามหนึ่งในหลักพื้นฐานทางกฎหมายตามกฎหมายซึ่งใช้บังคับ โดยหลักพื้นฐานทางกฎหมายที่เราใช้อ้างมีดังต่อไปนี้

เราต้องการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อใช้ในการทำสัญญากับคุณ ใช้เมื่อข้อมูลที่เราใช้สำหรับให้บริการที่คุณร้องขอและเราได้ตกลงยอมรับ เพื่อให้บริการ เช่น เกมของเรา การบริการลูกค้า การใช้งานแชท และการเชื่อมต่อเครือข่ายสังคมบุคคลที่สาม

ภาระผูกพันตามกฎหมาย ใช้เมื่อข้อมูลที่เราใช้ในการปฏิบัติตามภาระผูกพันตามกฎหมาย เช่น การป้องกันอาชญากรรม หรือการฉ้อฉล หรือการรักษาประวัติทางภาษี

ผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย ใช้เมื่อข้อมูลที่ใช้สำหรับการวิเคราะห์ การศึกษา และการปรับปรุงบริการให้เหมาะสม และเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด รวมไปถึงการโฆษณาทางตรงหรือการโฆษณาที่อิงตามความสนใจเป้าหมาย และ

ความยินยอม ใช้เมื่อคุณแสดงความประสงค์อย่างเฉพาะเจาะจง ระบุข้อมูล และไม่กำกวม ซึ่งแสดงถึงความตกลงยอมรับในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

11. สิทธิคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ถ้าคุณอยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรป คุณจะได้รับสิทธิ์ในการคุ้มครองข้อมูลต่อไปนี้:

11.1. สิทธิที่จะเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง

คุณมีสิทธิที่จะรับทราบว่าเราครอบครองข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณ วิธีการและเหตุผลที่เราจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณสามารถขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองจากเราได้ และในบางกรณีก็สามารถขอให้ส่งข้อมูลดังกล่าวให้กับคุณได้ หากคุณต้องการใช้สิทธิที่จะเข้าถึงของตน กรุณาติดต่อเราตามข้อมูลที่ระบุไว้ทางด้านล่างแล้วแจ้งให้เราทราบว่าคุณต้องการรับข้อมูลใดเป็นพิเศษ เราสงวนสิทธิในการขอหลักฐานเพื่อพิสูจน์ยืนยันตัวตนของคุณอย่างสมเหตุสมผลก่อนหน้าการให้ข้อมูล โปรดทราบว่าเราอาจมอบข้อมูลที่คุณร้องขอได้อย่างไม่ครบถ้วน จากสาเหตุเช่น ข้อมูลดังกล่าวประกอบด้วยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น ถึงแม้ว่าเราไม่สามารถมอบข้อมูลทั้งหมดที่คุณร้องขอมาได้ แต่เราก็จะพยายามแจ้งเหตุผลให้คุณทราบด้วยเช่นกัน

11.2. สิทธิที่จะแก้ไขหรือปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง

คุณมีสิทธิในการร้องขอให้ปรับปรุงหรือแก้ไขส่วนใดส่วนหนึ่งในข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองซึ่งล้าสมัย ไม่สมบูรณ์ หรือไม่ถูกต้อง

11.3. สิทธิที่จะขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง

ในพฤติการณ์พิเศษบางกรณี คุณจะมีสิทธิร้องขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวคุณที่เราครอบครองอยู่ เราจะส่งคำร้องขอของคุณให้แก่ผู้รับข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่ เว้นแต่ว่าจะเป็นไปไม่ได้หรือต้องใช้ความพยายามอย่างไม่คุ้มค่าตามสัดส่วน หากคุณต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพฤติการณ์พิเศษ ขอสอบถามว่าผู้รับข้อมูลรายอื่นเป็นใครบ้าง และ/หรือขอใช้สิทธิในการลบ กรุณาติดต่อเราโดยใช้รายละเอียดการติดต่อที่ระบุไว้ในข้อ 12 ทางด้านล่าง โปรดทราบว่าข้อมูลบางอย่างสามารถลบได้ก็ต่อเมื่อคุณลบเกมของเราออกจากอุปกรณ์มือถือพร้อมทั้งล้างคุกกี้ของเราออกจากอุปกรณ์ใดก็ตามที่คุณเข้าใช้งานบริการของเรา ในกรณีดังกล่าว คุณจะสูญเสียความคืบหน้าในเกมรวมถึงเงินตราเสมือนและสินค้าเสมือนทั้งหมดไปอย่างถาวร โดยไม่มีสิทธิที่จะกู้คืนข้อมูลหรือขอเงินคืน ถึงแม้ว่าเราจะลบข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวคุณไปแล้ว แต่เราอาจยังเก็บรักษาส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของข้อมูลดังกล่าวไว้เพื่อจุดมุ่งหมายอื่น เช่น การรักษาประวัติทางการเงิน การคุ้มครองหรือบังคับใช้สิทธิตามกฎหมาย การรักษารายการปิดกั้นทางการตลาด หรือด้วยเหตุผลทางเทคนิค เช่น การรักษาความปลอดภัยทางเทคนิคหรือความสมบูรณ์ของฐานข้อมูลของเรา เราอาจเก็บรักษาข้อมูลของคุณไว้ในรูปแบบนิรนามได้เช่นกัน ในบางกรณี ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวคุณที่มองเห็นได้ผ่านการเล่นเกม เช่น ชื่อผู้ใช้ ตัวละคร คะแนนสูงสุดของคุณ และข้อความแชทใด ๆ อาจถูกจัดเก็บเป็นแคชไว้บนอุปกรณ์ของผู้เล่นคนอื่น และเราไม่สามารถลบหรือปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวจากอุปกรณ์เหล่านั้นได้ เช่น เมื่ออุปกรณ์นั้นไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่าย คุณสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพฤติการณ์พิเศษและขอสอบถามว่าผู้รับข้อมูลรายอื่นเป็นใครได้โดยใช้รายละเอียดการติดต่อที่ระบุไว้ในข้อ 12 ทางด้านล่าง

11.4. สิทธิที่จะจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง

ในพฤติการณ์พิเศษบางกรณี คุณจะมีสิทธิที่จะคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวคุณ ซึ่งได้รับการประมวลผลโดยมีจุดประสงค์เพื่อผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย คุณสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพฤติการณ์พิเศษได้โดยใช้รายละเอียดการติดต่อที่ระบุไว้ในข้อ 12 ทางด้านล่าง

11.5. สิทธิที่จะคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองได้ทุกเมื่อ เมื่อจำเป็นต้องประมวลผลเพื่อการแสวงหาผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของเราหรือของบุคคลที่สาม เว้นเสียแต่ว่าผลประโยชน์ดังกล่าวขัดกับผลประโยชน์หรือสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของเจ้าของข้อมูลผู้ต้องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเจ้าของข้อมูลยังคงเป็นเด็ก

11.6. สิทธิที่จะไม่ขอเข้าร่วมรับโฆษณาทางตรงหรือโฆษณามุ่งกลุ่มเป้าหมายในแอปพลิเคชันมือถือด้วยการตรวจสอบการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวในเมนูการตั้งค่าบนเครื่องอุปกรณ์ของคุณ ขอความกรุณารับทราบว่าหากคุณใช้สิทธิที่จะไม่ขอเข้าร่วมนี้แล้วก็ตามคุณจะยังคงได้รับโฆษณาอยู่แต่จะไม่ใช่โฆษณาทางตรงหรือโฆษณามุ่งกลุ่มเป้าหมาย ในเครื่องอุปกรณ์แอปเปิลคุณสามารถขอไม่เข้าร่วมได้ด้วยการไปที่ การตั้งค่า> ความเป็นส่วนตัว > โฆษณา และเปิดใช้งาน “จำกัดการติดตามของโฆษณา”. ในเครื่องอุปกรณ์แอนดรอยด์คุณสามารถขอไม่เข้าร่วมด้วยการไปที่ การตั้งค่า > บริการของกูเกิล > โฆษณา และเปิดใช้งาน “ไม่ขอเข้าร่วมรับการโฆษณาที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคล”

11.7. สิทธิที่จะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง ในบางกรณี คุณอาจมีสิทธิที่จะร้องขอข้อมูลที่เคยให้เราไว้ เพื่อที่คุณจะได้ถ่ายโอนข้อมูลนี้ไปยังผู้จัดเก็บข้อมูลรายอื่น

11.8. สิทธิที่จะเพิกถอนความยินยอมของตนเองได้ทุกเมื่อ หากเรากำลังประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณโดยที่คุณให้ความยินยอมอยู่

11.9. สิทธิที่จะร้องทุกข์ต่อหน่วยงานคุ้มครองข้อมูล เกี่ยวกับการเก็บรวบรวมและใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ กรุณาติดต่อหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลในท้องถิ่นของคุณเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

11.10. ในบางกรณี การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจจะส่งผลให้มีการตัดสินใจโดยอัตโนมัติเกินขึ้น (รวมถึงการสร้างโปรไฟล์) การตัดสินใจโดยอัตโนมัติหมายความว่าการตัดสินใจที่เกี่ยวกับคุณจะทำโดยอัตโนมัติตามการพิจารณาของคอมพิวเตอร์ (โดยใช้อัลกอริทึมซอฟต์แวร์) โดยไม่ได้รับการตรวจสอบจากคนจริงๆ ตัวอย่างเช่น เราใช้การตัดสินใจโดยอัตโนมัติเพื่อให้บริการโฆษณาโดยตรงหรือแบบมุ่งเป้าตามความสนใจพร้อมกับบริการของเรา คุณสามารถเลือกไม่รับการโฆษณาแบบโดยตรงหรือแบบมุ่งเป้าตามความสนใจ โดยการทำตามขั้นตอนในส่วนที่ 11.6 ด้านบน

11.11. หากคุณเป็นผู้พำนักที่มีถิ่นที่อยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนีย กฎหมายแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียอาจให้สิทธิคุณเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของเรา โปรดคลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิในความเป็นส่วนตัวของรัฐแคลิฟอร์เนีย

12. คุณจะติดต่อเราได้อย่างไร

12.1. หากคุณเกิดคำถามเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรือต้องการใช้สิทธิคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กล่าวไว้ข้างต้น โปรดติดต่อเราที่ legal@mytona.com

12.2. ผู้จัดเก็บข้อมูล: MYTONA PTE. LTD. บริษัทสิงคโปร์พร้อมสำนักงานที่จดทะเบียน ชั้น 1 Fusionopolis Link #06-03/05, Nexus@One-North, Singapore 138542

12.3. ที่อยู่ติดต่อ MYTONA ในไอร์แลนด์:

MYTONA LIMITED, 1 Grant’s Row, Dublin 2, Ireland.

13. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

13.1. ในกรณีที่นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรามีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง การเปลี่ยนแปลงหรือการปรับปรุงใด ๆ นั้นจะประกาศไว้เพื่อให้คุณทราบว่าเรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้าง วิธีใช้งานและการจัดเก็บ และเราจะได้รับอนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลนี้ได้เมื่อใด

13.2. เราขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ตามความจำเป็นได้ทุกเมื่อ ดังนั้น โปรดเข้าดูให้บ่อยครั้ง